Utstilling : Henriette Emilie Finne «Skyld og uskyld»

Henriette-i-atelier

Gulden Kunstverk : I en tid med krig, påske, klimakrise, og medhørende uro og usikkerhet, er Henriette Finnes nye utstilling meget aktuell. Skyld og uskyld, det gode og det onde er evinnelige spørsmål som har opptatt menneskeheten gjennom alle tider.

Med denne utstillingen inviterer hun til diskusjonen og refleksjon. Og kanskje viktigst av alt tar hun et stort steg i sin dynamiske kunstnerkarriere,» sier gallerist Walter N. Welo. 

I løpet av de siste seks årene har billedkunstneren Henriette Emilie Finne arbeidet målbevisst med et prosjekt som betegnes som et hovedverk i hennes kunstneriske karriere, og 23. april kulmineres det hele med utstillingsåpning og boklansering i Galleriet på Gulden Kunstverk.

Gjennom bruk av originale koblinger har hun i prosjektet «Skyld og uskyld» forsøkt å tematisere og visuelt fremstille nye måter å se motsetninger og sammenhenger i naturen, så vel som i menneskeskapte strukturer. Motsetninger som orden og kaos er noe som går igjen i flere av hennes verk.

Sentralt i prosjektet er hennes frie bruk av kjente elementer som for eksempel brenneslen, pentagrammet og guttebabyen. Elementene er gjerne brukt som allegoriske og symbolske virkemidler. Brenneslen vokser og er kjent over hele verden som en nyttevekst, og benyttet i tusener av år. Den er like kjent for dens overlevelseskraft, noe som også gjør den mislikt, et ugress som sprer seg lett gjennom et kaotisk rotsystem, i tillegg brenner den i kontakt med hud. Denne formen for dualitet og motsetningsforhold i ett og samme element går igjen i mange av hennes verk. Geometri og militære uttrykk, som kamuflasjemønstre og «militærgrønt», er andre virkemidler og blir koblet opp mot for eksempel guttebabyer (Se tittelverket «Skyld og uskyld»).

For-Dust-You-Are.jpg

Ved å koble visuelle elementer og ytterkanter som dette opp mot hverandre forsøker hun å skape spenningsforhold og intensitet i billeduttrykket, i tillegg til nye historier, der hun visuelt viser til motsetninger og sammenhenger i natur, kultur og samfunnsstrukturer. Prosjektets tittelverk, «Skyld og uskyld» er 5 x 2,5 meter og består av 108 små malerier. Flere verk er sammensatt som diptykon og triptykon. Våren 2022 er det laget en vakker kunstbok som dokumenterer det syv år lange kunstprosjekt.

Utstillingen åpnes for publikum lørdag 23. april kl 14 med bokslipp og trumpetist Magnus Aannestad Oseth som tonesetter det hele.

Utstillingen står til 15. mai.

Gulden Kunstverk holder åpent onsdag t.o.m. søndag fra 12 - 17

Beliggenhet: Guldenveien 11, 3053 Steinberg. 
Godt skiltet ved E134 14 km fra Drammen

 

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.