BRUENES BY: Drammens by-symboler

Ypsilon

BRUENE I DRAMMEN. Den eldste og den yngste brua. Bruer med flotte historier.

Landfalløybrua.jpg
Landfalløybruene, den nye og den gamle.

BYBRUENE. Ypsilon (toppbildet) er en skråstagbru over Drammenselva, en gangbru som knytter sammen den nye Kunnskapsparken på Grønland med byparken på Bragernes. Brua har fått navnet «Ypsilon» på grunn av sin spesielle form. Fra lufta ser den ut som en Y, med ett landfeste på Strømsøsiden og to på Bragernessiden.

Hovedspennet er 90 meter langt og de to sidespennende 56 meter. Brua har to 47 meter høye skråstilte master med 16 tykke wirer på hver side som bærer spennene. Alt stål er hvitmalt. Under brua er det et femten meter bredt og seks meter høyt seilingsløp. Allerede før brua var ferdig bygget, var den i ferd med å få status som Drammens nye bysymbol.

Ypsilon har vunnet disse prisene:

Stålkonstruksjonsprisen 2009.

Den europeiske prisen ”ECCS European Steel Design Awards 2009”

Drammen kommunes pris for god byggeskikk 2008.

ECCS Award for Steel Bridges 2008.

Statens byggeskikkpris 2008 hedrede prosjekter.

5 andre bruer i Drammen

Drammens Bybro ble bygd i 1936, i klassisk funkisstil. Den erstattet ei bru fra 1813.

Motorveibrua er ikke som andre bruer i Norge. For det første er den Norges lengste bru – hele 1,9 km, for det andre er det gamle betongmonsteret av den gamle motorveibru som ble innviet i 1976. Den er blitt forvandlet til smekre søyler under en himling av skinnende aluminium. Under brua er det bygget parker, lekeområder, skatebaner, landhockeybane, klatrevegg og utescene – det hele dandert med kunst og annen utsmykking. Den nye Motorveibrua ble innviet 2007.

Holmenbrua er den gamle E18-brua som går via øya Holmen som ligger midt i utløpet av Drammenselven.

Landfaldøbroen var en vippebru som ble bygd i 1867. Den ble revet i 1967 og en ny betongbru ble bygd. En rest av den gamle vippebrua står igjen som minne.

Øvre Sund bru er den siste brua som er bygd i Drammen, den ligger rett ut for Bragernestunnelen, krysser Drammenselva og lander noen hundre meter ovenfor Papirbredden. Øvre Sund bru er en del av Sentrumsringen, og er en hovedtrafikkåre i Drammen.

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.