KIRKENE I DRAMMEN: Oppstandelse og hellige kors

Strøms kirke 1

KIRKENE I DRAMMEN. Her finner du Drammens ti kirker. Fra den eldste til den yngste.

Bragernes kirke 1.jpg
Bragernes kirke.

KIRKENE I DRAMMEN. Med hvite klær stiger Kristus opp av graven, godt hjulpet av en engel i gråhvit kjortel, mens to soldater, i rød kappe og brun rustning ser forskrekket på. Altertavlen «Oppstandelsen» i Bragernes kirke ble malt av Adolph Tidemand i 1871, samme år som kirken, en langkirke i nygotisk stil, ble bygget. Kopien av altertavlen finner vi i over 70 andre norske kirker.

I 1914 lagde kunstnerne Oluf Wold-Thorne og Hans Ødegård de vakre glassmaleriene. De hentet inspirasjon fra en studiereise til Frankrike, hvor de besøkte kirkene i Paris, Reims og Chatres. I 1931 avsluttet Magnhild Haavardsholm arbeidet ved å lage de resterende glassmaleriene.

207 år tidligere, nyttårsaften 1664, fikk generaltollforvalter Daniel Knoff tillatelse av den dansk-norske kongen å bygge en kirke på Strømsø. Han ønsket at folk skulle slippe å ro over Drammenselven for å komme i kirke på Bragernes. 12 tømmermenn bygde kirken, og den ble innviet tre år etter, mens tårnet ble bygget enda to år senere. Daniel Knoff er blitt regnet som grunnleggeren av Strømsø, og her regjerte som en konge.

Men han gikk også i spissen for å samle bydelene Strømsø, Bragernes og Tangen til byen Drammen.

Strømsø kirke (toppbildet)  er en av de eldste i byen, og bar navnet Hellige Kors Kirke. Den er i laftet tømmer og var rødmalt i flere år. Kirken har plass til 920 mennesker, noe som tilsvarte bydelens innbyggertall. Under kirken er det flere gravkrypter, bygd av 10.000 hollandske og 3000 engelske murstein. Familien Knoff ligger i den ene krypten.

 

Åtte andre kirker i Drammen

Skoger gamle kirke ble bygd i 1199, er viet Olav den Hellige, er Drammens eneste middelalderkirke og byens eldste byggverk.

Strømsgodset kirke, bygd 1843, 240 sitteplasser

Tangen kirke, bygd 1854, 600 sitteplasser

Konnerud kirke, bygd 1858, 150 sitteplasser. Den nye Konnerud kirke ble bygd 1996, med 300 sitteplasser.

Åssiden kirke, bygd 1967, med 350 sitteplasser.

St. Laurentius kirke, bygd 1998. Den gamle St. Laurentii kirke ble bygd 1899 og er bevart på Åssiden kirkegård.

FOTO: DEN NORSKE KIRKE/ WWW.KIRKEN.NO.

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.