SYKKELTUR i Finnemarka

Vår_f-Geir_Dahl_16_1100px_IMG_8856

I Drammensmarka og Finnemarka får du flotte naturopplevelser - hele året! Marka har et nettverk av skogsveier, stier, fiske- og bademuligheter, klatrefjell og utsiktstopper.  Her er to sykkelturer som passer for hele familien. 

Naturopplevelser hele året! 

Området strekker seg fra Drammen i sør til Tyrifjorden i nord. Grenser til Lierdalen i øst og bebyggelsen langs Drammenselva i sør og vest, et område på ca 430 kvadratkilometer.

Finnemarka er et typisk østlandsk skogområde med grantrær, flott furuskog og fjellbjørk på de høyeste partiene. Breiliflaka  er det høyeste punktet i marka (702 m.o.h). Herfra kan man skimte fjelltoppene i Jotunheimen i klarvær.

Finnemarka_Breiliflaka_foto_GDahl_15b_IMG_2314.jpg
Utsikt fra Breiliflaka. Finnemarkas høyeste punkt, 702 m.o.h. Foto Geir Dahl

Marka har et nettverk av skogsveier, sti- og løypenett, fiske- og bademuligheter, klatrefjell og utsiktstopper. Friluftsområdet har mange muligheter og er som skapt for terrengsyklister.

Kulturminne 

Området byr også på kulturminner fra den gang det bodde folk på skauen. Fra 1600-tallet kom finske innvandrere og bosatte seg i marka, derav navnet Finnemarka. En merket rundløype går mellom tuftene etter de gamle boplassene, skolen, badstua og andre kulturminner

To sykkelturer for hele familien

Bil til Steindammen via Ulevannsveien på Krokstadskauen.

Alternativ 1
Sykle via Vrangla, Dypingen og Sandungen til Glitre og videre til Svarvestolen turisthytte, en ubetjent gammel plass fra finnevandringstiden. Guritjern passeres litt før hytta som er tilrettelagt for fiske.

Alternativ 2
Sykle via Vrangla ned til Glitre og videre til Svarvestolen. 

Opphold på Svarvestolen Turisthytte. Deretter tur på den gamle Finneveien mot Modum eller 6 km merket rundløype til flere gamle boplasser og den gamle skoletuften. Rundløypa kan også sykles og trilles. Tilbake til bilen.

Alternativt kan turen utvides ved å sykle østover ned til Lier og videre på sykkeltrasé på den gamle jernbanelinja gjennom Lierdalen til Lierbyen. Siste alternativ forutsetter to biler. 

Alternative startsteder
- Engersetra i Åmot
- Eiksetra turisthytte i Lier, bomvei, betjent samt kafeteria i helgene, bestilling.  
- Røyne i Sylling

Husk egen nøkkel til Svarvestolen, henvendelse og bestilling til DOT tlf 32 25 51 40. 

Fint å telte.

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.