Norsk Bergverksmuseum

Norsk_Bergverks_Museum_1

(KONGSBERG) Norsk Bergverksmuseum har omfattende og varierte samlinger av gjenstander, mineraler, bygninger, bilder, dokumenter og registre. Kongsberg Sølvverks samling dokumenterer gruvearbeidets utvikling gjennom de 335 årene Kongsberg sølvverk var i drift.

NORSK BERGVERKS-MUSEUM - Sølvverk, myntsamling, industri og skihistorie.

Norsk Bergverksmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum som forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger og samlinger, og har nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien. Videre forvalter museet Norges Banks myntverkssamling, Kongsbergs industrihistoriske samling og Kongsberg skihistoriske samling.

gruvesafari-kongsberg_1000px.jpg
Bli med på togtur til Kongens gruve.

Sølvgruvene 

Bli med på togtur til Kongens gruve og en omvisning 2300 meter inn i fjellet. I Sølvgruvene kan barna være med på skattejakt. På aktivitetsplassen utenfor Sølvgruvene kan de blant annet vaske ut ekte sølv og lage sin egen mynt. I området rundt gruvene er det både badeplass og spisested. Sølvgruvene ligger i Saggrenda, ca. 8 km utenfor Kongsberg sentrum, retning Notodden. 

Program-slider-web-2000x1000.jpg

Myntverksutstillingen

I myntverksutstillingen kan du få et innblikk i hvordan mynter ble preget fra 1600-tallet og frem til i dag.  De første norske myntene ble preget i København, og fra 1628 ble pregingen gjort i Christiania.  Fra 1686 og frem til i dag er alle norske mynter preget på Den Kongelige Mynt/Det norske Myntverket på Kongsberg.

Ved Det norske myntverket er det også preget mange medaljer for jubileer og andre spesielle anledninger.  Verdens mest berømte medalje, – Nobels Fredspris, formgitt av Gustav Vigeland, blir preget årlig til vinneren av fredsprisen den dag i dag.

Du finner flere bilder fra myntverksutstillingen her 

Bergverksmuseum_8153-2000x600.jpg

Sølvverksutstillingen 

Bergverksmuseet er bygd opp i Kongsberg Sølvverks smeltehytte fra 1844, nedlagt i 1922. Museet åpnet i 1945. I Sølvverksutstillingen kan du få et innblikk i hvordan livet artet seg for en gruvearbeider. Samlingene vil gi deg et inntrykk av hvordan gruvedrift har vært gjennom 335 år. Gjenstandene og historiene i utstillingen tar deg tilbake til en tid da Christian den fjerde var konge av Danmark og Norge, og Kongsberg var Norges nest største by.

Norsk Bergverksmuseum 

Hyttegata 1, 3616 Kongsberg
Tlf: +47 91 91 32 00
Nettside: norsk-bergverksmuseum.no 
Epost: post@bvm.no

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.