IVAR FLATEN: Bestalitetens historie gjorde et uutslettelig inntrykk

Ivar F 4

DRAMMEN. 8. mai 2022 slutter Ivar Flaten som en høyt respektert dialogprest i Fjell kirke i Drammen. Hvilke bøker har endret og beriket hans liv. Til min store overraskelse var det Jens Bjørneboes Bestalitetens historie som var hans førstevalg. Bjørneboes hudløse møte med verdens kynisme og ondskap, maktmisbruk og umenneskelighet, satte dype spor i dialogpresten.

Ivar F 5.jpg

MINNER OG MENNESKER. I min serie Bokormen i magasinet Vi over 60, møtte jeg dialogprest Ivar Flaten i en samtale om litteratur og leseglede. Med dette utgangspunktet: disse bøken har endret og beriket mitt liv. Til min store overraskelse var det Jens Bjørneboes Bestalitetens historie som var hans førstevalg.

Etter 15 år i Fjell kirke i Drammen går han av med pensjon i 2022. Han har vært en respekter og elsket leder av Fjell kirke. Han har vist omsorg, omtanke, raushet og lidenskap for sitt yrke og sine medmennesker, uansett kulturell bakgrunn eller religiøst ståsted. Han vil bli dypt savnet. Avskjedsgudstjenesten for Ivar Flaten holdes 8. mai i Fjell kirke i Drammen.

- Min far kjørte bokbil, fortalte Ivar Flaten. - Han opererte fra Trondheim og kjørte rundt i distriktet på tidlig 50-tall og kolporterte «de fire store», Runa-bøkene og mye annet. Mor jobbet som husholderske for soknepresten i Oppdal og bokbilen stanset naturligvis ved prestegården. Det var bøkene som førte mine foreldre sammen. Hvordan kunne jeg bli annet enn bokelsker?

Ivar F 3.jpg
Thorbjørn Egners lesebøker var et skattkammer av fine historier.

- Hjemme på Utestuen Håker var det velfylte bokhyller med alt fra fromme forfedres postiller og norske klassikere til «Hvem Hva Hvor», fortalte dialogpresten Ivar Flaten.

- Skolevenner har fortalt at jeg sjokkerte alle på våren i andre klasse da jeg ba om å få fri for å gå på Mammutsalg på Opdal bokhandel!! Jeg var definitivt bitt av basillen i tidlig alder. I fjerde fikk jeg spørsmål fra klassekameratene i skolebiblioteket på Midtbygda skole: - Ka ska oss låsså, Flaten?

- Til jul et år fikk jeg et flott trykkerisett med bokstavtyper i gummi, rammer og trykksverte, fortsatte Ivar Flaten. - Det brukte jeg til å «sette» navnet mitt i bøkene jeg eide. Bøkene ble nummerert og skrevet opp i en egen bok. Det er et rørende dokument jeg har tatt vare på. På et tidspunkt var jeg nokså sikker på at jeg ville bli bibliotekar, men slik gikk det ikke.

- Hva som var den første boken, er ikke lett å si. Mitt skattkammer var en serie på ti bøker med rim, regler dikt og fortellinger som ble flittig brukt som høytlesning og etter hvert også egenlesning.

- Thorbjørn Egners lesebøker var naturligvis også et skattkammer av fine historier som ble brukt på skolen og hjemme. Egners lesebøker er en verdifull del av boksamlingen vår i Trollstien i Drammen.

Ivar F 2.jpg

- Jeg tror ikke det er mulig å peke på «den viktigste» boken jeg har lest. Til det er bøkene for mange og opplevelsene for forskjellige. Lesning har for meg vært den beste måten å kunne møte verdens rikdom av kunnskap, erfaringer og levemåter på.

- Et menneskeliv er begrenset både i tid og rom. Bøkene åpner verden på en måte som slår alt annet. Til og med Netflix og HBO, tror jeg, selv om jeg også elsker film. Derfor kan jeg med full rett si at noen av de siste bøkene jeg har lest, godt kan være de beste: Fantastiske Jón Kalmar Stefánssons Himmelrike og helvete eller Sommerlys – og snart kommer natten, Mannen som elsket Sibir av Roy Jacobsen og Anneliese Pitz eller Därför sörjer jorden av Peter Halldorf. Og da har jeg ikke nevnt Sylo Tarakus Balkanisering av Europa eller Ten Lessons for the 21st Century av Yval Noah Harari. Altså er det et nokså håpløst prosjekt å måtte peke på én bok.

Ivar F 6.jpg
Jens Bjørneboes bøker gjorde et uutslettelig inntrykk.

- Hvis du heller tenker på hvilken bok som ble avgjørende for min tenkning og livsopplevelse, er det lettere, sa Ivar Flaten. - Jeg var, som de fleste andre ungdommer, nokså radikal i ungdomstiden. Aldri har jeg vel vært mer sikker på hvordan verden henger sammen og hva som er rett og galt enn da jeg var 18 år. Derfor var det et sjokk å lese Jens Bjørneboe.

- Hans trilogi Bestialitetens historie (Frihetens øyeblikk, Kruttårnet og Stillheten) gjorde et uutslettelig inntrykk. Hans hudløse møte med verdens kynisme og ondskap, maktmisbruk og umenneskelighet, satte dype spor i meg. Likeså romanen Jonas – og ikke minst hans skuespill.

- Semmelweiss handler om den unge legen som begynte å forstå sammenhengen mellom manglende hygiene og barselfeber i Wien midt på 1800-tallet. Han ble hånet og motarbeidet av overleger og besserwissere som nektet å vaske seg på vei fra obduksjonssalen til barselavdelingen. Som om de høye herrer skulle være skitne?

KLIKKANNONSE VESTLIA RESORT.

ANNONSE 9a.jpg

- Skuespillet fremstiller kampen, følelsene, maktmisbruk og konvensjonenes destruktive herredømme på en måte som en aldri kan glemme.

- Enkeltmenneskets kamp mot konvensjoner og flertallstyranni er gjennomgående i Bjørneboes forfatterskap. Jeg leser det også som dumhetens og latskapens forbannelse i møte med eksistensielle utfordringer. I våre dager er det mer enn nok av analogier, dessverre.

- Vi kan bare tenke på klimatrusselen og nå koronaviruset som slo beina under det meste i samfunnet lokalt og globalt. Hvor lenge gikk det før vi slapp realitetene inn over oss? Forsto vi hva som hendte? Var vi forberedt og i stand å gjøre det som skulle til?

Ivar F 1.jpg
Veien er en dystopisk roman som er verd å lese.

- Cormac McCartys bok Veien er en dystopisk roman det er verdt å lese. Midt i alt det svarte lever kjærligheten. Kjærligheten mellom mennesker er limet som holder alt sammen.

- Men kjærlighet til bøkene er nesten like viktig.

LESEBØKER. Thorbjørn Egners lesebøker utkom i 16 bind fra 1950 til 1972. Han illustrerte og skrev tekster selv til bøkene.  De dekket den sjuårige skolen, fra grunnskolen i 1960-årene, til å dekke hele den niårige skolen.

HARMDIRRENDE. Jens Bjørneboe skrev i 1967 et harmdirrende skuespill om legen Ignaz Semmelweiss (1818 – 1865), oppført på Nationaltheatret i 1969 med Joachim Calmeyer i tittelrollen.

POST-APOKALYPTISK. Boken Veien er en dystopisk skildring av mennesker som er overlatt til sin egen skjebne. Til fots langs veien i en utbrent post-apokalyptisk verden er ingenting sikkert, men far og sønn har hverandre. Romanen er filmatisert.

IVAR FLATEN (67)

Jobbet som daglig leder for Kirkelig Dialogsenter Drammen og har vært dialogprest i Tunsberg bispedømme. Slutter som sogneprest i Fjell menighet i Drammen nå i 2022, etter nesten 15 år. Før det var han seniorkonsulent i Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet.

Hans podkast, Ypsilonsamtaler, kan lastes ned i alle podkast-apper og fra www.ypsilonsamtaler.no. Her har han ca 5000 lyttere.

TEKST: ØYVIND RISVIK. FOTO: PRIVAT OG FORLAGENE.

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.