RUNDTOMKRING DRAMMEN: Fra Henrik Sørensen til Morten Viskum

Blaaf 16

RUNDTOMKRING DRAMMEN. Besøk du ikke vil angre på: Holmsbukunstnerne, Blaafarveværket, Vestfossen Kunstlaboratorium, Kistefos-Museet, Lauvlia, Hagan, Krøderbanen, Villa Fridheim, Portåsen, Fossesholm, Gulden Kunstverk og Hadeland Glassverk.

Blaaf 15.jpg
Blaafarveværket.

KUNSTOPPLEVELSER. Holmsbu er et idyllisk lite tettsted ved Drammensfjorden på sydvestsiden av Hurumlandet. Rundt 1911 blomstrer den største kolonien av norske malere opp. De sentrale kunstnerne var Oluf Wold Torne (1867 – 1919), Thorvald Erichsen (1868 – 1939) og Henrik Sørensen (1882 – 1962). De var blant pionerene i den utviklingen som førte til det moderne maleris gjennombrudd i Norge. Henrik Sørensens kunst er i ettertid blitt folkeeie.

Om sommeren arbeider Henrik Sørensen i Holmsbu, og hans motiver var som regel jordene omkring gårdene i området, og den gamle eika vis a vis det som i dag er Holmsbu Billedgalleris parkeringsplass. Henrik Sørensens malerisamling henger i arkitekt Bjart Mohrs berømte museumsbygning fra 1973.

Blaafarveværket ligger i Åmot i Modum er et av Norges ti best besøkte museer. Blaafarveværket er innfallsporten til Kunstnerdalen, og her finner man årlige kunstutstillinger, den faste utstillingen "Fra koboltmalm til blåfarve" i Glasshytten og Værkets sosialhistorie i Nymoen nr 9, landhandleriet og spisestedet Haugfoss, koboltgruvende og Th. Kittelsen-museet.

Blaaf 9.jpg
Lauvlia.

Vestfossen Kunstlaboratorium er en kontroversiell kunsthall for samtidskunst.

Her regjerer Morten Viskum, som ble nasjonalt kjent i 1995 da han gjennomførte «Rotte/oliven prosjektet». Han skapte store avisoverskrifter da han brukte en avkappet hånd som malepensel i verkene med tittelen: «Hånden som aldri sluttet å male».

Kistefos-Museum på Ringerike er finansmannen Christen Sveaas private galleri, hvor han med sin skulpturpark tar oss med i en estetisk nytelse.

Lauvlia, hjemmet til maleren Theodor Kittelsen ved Sonern i Sigdal, er et av Norges best bevarte kunstnerhjem.

Hagan ligger høyt oppe i bakkene i Eggedal og har en fantastisk utsikt utover dalen. Her bygde maleren Chr. Skredsvig sitt hjem. På veggene henger til sammen 150 malerier og tegninger

Krøderbanen 1 (3)_edited.jpg
Krøderbanen.

Hadeland Glassverk Nøstetangen Glass med sine glassblåsere og Nøstetangen Museum med glassverkets historie, 270 år med norsk småglassproduksjon. 

Krøderbanen er en 26 kilometer normalsporet jernbane mellom Vikersund og Krøderen. Banen ble åpnet i 1872 og nedlagt som NSB-bane for 20 år siden. Endestasjonen er fredet som teknisk kulturminne og utgjør et eget jernbanemuseum.

Blaaf 4.jpg
Villa Fridheim.

Villa Fridheim ligger på Bjørøya, midt i Krøderfjorden, og er et av landets største og mest egenartede trebygninger. Her henger illustrasjonene til eventyrfortellerne Peder Christian Asbjørnsen og Jørgen Moe

Portåsen er lyrikeren Herman Wildenveys barndomshjem i Nedre Eiker.

Fossesholm er godseier og statsråd Jørgen von Cappelen praktanlegg i rokokkostil, med et vakkert interiør og en herregårds fargerike historie.

Gulden Kunstverk ligger på Steinberg. Gulden Kunstverk og er blant de ledende gallerier i Sør-Norge.

Hadeland Glassverk ved Randsfjorden er ledende innen design og velkjent for sin vakre glasskunst. Designere og glassblåsere sprenger stadig grenser i Glasshytta.

Les mer om Blaafarveværket på www.blaa.no

Les mer om Fossesholm på www.fossesholm.no

Les mer om Hadeland Glassverk på www.hadeland-glassverk.no

Les mer om Portåsen på www.portaasen.no

Les mer om Nøstenagen Glass på ww.nostetangen.no

Les mer om Kistefos-Museum på www.kustefos-museum.no

Les mer om Holmsbu Billedgalleri på www.holmsbubilledgalleri.no.

Les mer om Hagan og Lauvlia på www.kunstnerhjem.net.

Krøderbanen på www.njk.no og www.kroderbanen.museum.no.

Les mer om Villa Fridheim på www.villafridheim.no.

Les mer om Gulden Kunstverk på www.guldenkunstverk.no

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.