TONE SINDING STEINSVIK: Vennskap for livet

Blomsterplockerskan 1_edited
Hugo Salmson: Blomsterplockerskan.

RUNDT OMKRING DRAMMEN. 13. mai – 24. september. I år kan vi glede oss til å bli kjent med en utsøkt samling av kunst fra Nationalmuseum i Stockholm på Blaafarveværket, sier Tone Sinding Steinsvik i årets katalog til utstillingen. - Det er enestående at 70 bilder – som representerer den rike kunstepoken i nordisk kunst, fra 1870-årene frem til unionsoppløsningen 1905 blir vist på Blaafarveværket.

Blaa 2022 10.jpg
Tone Sinding Steinsvik.

NATIONALMUSEET I STOCKHOLM PÅ BLAAFARVEVÆRKET. De nordiske kunstnerne møttes i Paris. Kunstnerens trang til å søke etter nye strømninger og impulser skapte møteplasser – kunstnerkolonier – ute og hjemme, sier Tone Sinding Steinsvik.

BLAAFARVEVÆRKET
Koboltveien 11, N-3340 Åmot

E-post: info@blaa.no
Tlf: + 47 32 77 88 00

I utstillingen kommer også 11 kvinner med. Vi blir kjent med de mange kvinnelige malerne, som presenteres med 15 bilder.

Bl2.jpg

På denne tiden skaptes det verdenskunst fra de nordiske landene – som vi nå kan oppleve på denne utstillingen. Med denne begivenhet det er å få 70 malerier fra Stockholms Nationalmuseum håper vi igjen å vekke opp følelsen og interessen for det nordiske samholdet – inn i vår tid, hvor kunst og kultur må bli en bærebjelke i utviklingen.

Salmson1x.jpg
Hugo Salmson: Den lilla axplockerskan.

Vi finner våre egne kunstnere fra denne epoken i alle de nordiske museer. På denne måten, ved personlige møter, med spørsmål om utlån til våre utstillinger i 1980-årene fikk vi bygget opp et tillitsforhold og en genuin interesse for hva vi holdt på med – å ta vare på de industrielle kulturminnene fra Blaafarveværket, hvor kunst og kultur gikk hånd i hånd.

I 1990-årene løftet vi ambisjonene videre med «norsken, svensken og dansken». Med de norske kunstnerne lette vi frem bilder i privat eie – vi fikk komme og se – og låne. På samme måte ble det i Sverige bilder i private familier og personlige møter som gav store vennskap for livet. Nationalmuseum i Stockholm og de øvrige svenske museene var alltid interesserte og positive. Det var helt fantastisk.

Byskvaller.jpeg
Ernst Josephsson: Byskvaller.

Statens Museum for kunst og alle de mindre museene i Danmark åpnet dørene for oss. Det ble uforglemmelige tider. Kunsten stod i høysetet – det var viktig for alle at utstillingene ble så spennende og med en så høy kvalitet som mulig.

I 45 år har Blaafarveværkets kunstutstillinger gledet og lært et nytt publikum – bygget stein på stein. Men denne gangen kommer alle bildene fra Nationalmuseum i Stockholm. Det er en bragd.

Badande Kullorz.jpg
Anders Zorn: Badande kullor.

Det var lenge siden jeg hadde gått gjennom personalinngangen i det nyrenoverte Nationalmuseum i Stockholm. Det moderne og det gamle var nennsomt håndtert. Ja – jeg gikk igjen i den smale, lille, slitte steintrappen opp – som jeg alltid hadde festet meg ved. En marmor fra Kinnekulla? Hvor slitasjen forteller om kultur.

Det gamle, tunge museet var åpnet opp – alt var tatt i bruk – for kunsten – for publikum. Kultur skapes ved å bygge videre på det beste fra fordums tid. Jeg nøt hvert øyeblikk i å se – å gå i gangene og magasinene, slik som tidligere – hvor jeg skulle se og vurdere et kunstverk, og så ofte opplevde jeg den andre kunsten på hyllene og ble inspirert – der og da. Inspirasjon er egentlig min drivkraft.

Så satt vi i det ærverdige, mektige og nyrenoverte Nationalmuseum i Stockholm med utsikt til Kungliga Slottet. Utstillingen er et samarbeid. Våre utstillingsrom krever moderate størrelser og intimitet. I siste fase satt vi i Nationalmuseum med bildene på skjerm, og finjusterte vegg for vegg – rom for rom.

Larsson_-_Idyll1x.jpg
Carl Larsson: Idyll.

Vi har møtt en generøs og profesjonell entusiasme over dette prosjektet. Vi takker Nationalmuseum, og da særlig Per Hedström, Carl-Johan Olsson og Lillie Johansson for sitt positive engasjement for at denne utstillingen skal bli så god som overhodet mulig. Vi takker også for viktige bidrag til katalogen.

«Norsken, svensken og dansken»-programmet som går direkte i alle tre land hver uke, startet i forkant av tiden. Nå er dette et aktuelt, spennende og morsomt program, som hjelper oss alle med å se aktuelle problemstillinger gjennom de tre landenes personligheter. Vi takker Hilde Sandvik for et spennende bidrag til årets katalog!

På samme måte ønsker vi at årets utstilling fra Nationalmuseum på Blaafarveværket skal være en begynnelse på at kunst og kultur er det bærende elementet i samarbeid og formidling våre land imellom – som skal forene våre felles krefter inne i NATO.

Carl-Johan Olsson, Tone Sinding Steinsvik og Sverre Følstad har tilrettelagt utstillingen Nationalmuseum i Stockholm på Blaafarveværket, som vises på Blaafarveværket 13. mai til 24. september 2023.

Utstillingsmedarbeidere: Sandy Baldauf og Christian Haugen

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.