BERGER MUSEUM - Tekstil-industrimuseum på verdensveven

Berger_Museum

(FOSSEKLEIVA) Tekstilmuseum på Fossekleiva har utstillinger, tekstilsamlinger, café og butikk. Berger Museum er lokalisert i Fossekleiva Kultursenter, hvor viktige elementer i det industrihistoriske miljøet på Berger er bevart. Museet åpnet i 1997.

Berger er et av Norges best bevarte industrisamfunn. Både Berger og Fossekleven fabrikker ligger ved vassdraget. Berger gård drives videre. Arbeiderboligene i øvre og nedre gate, i Fossekleiva og Torbjørnshaugen ligger der de alltid har ligget. 

Funksjonærboligene er på plass, bortsett fra en som måtte vike for den nye hovedveien. Kirken fra 1895, gamlehjemmet, sykestua osv. ligger vakkert i terrenget. 

Brygga skal bygges opp igjen, slik som den gamle skolen har kommet opp selv om den benyttes som bolig i dag. Under denne fanen vil dere finne artikler med fokus på akkurat dette verneverdige industrisamfunnet, samt andre kulturminner fra enda eldre tider.

Utstilling3-utsnitt-960x350.jpg

Samlingshistorikk 

Jørg Jebsen d.y. ble ansatt i Jens J. Jebsen & Co A/S i 1953 etter endt tekstilutdanning. Han fikk etter hvert erfaring fra de fleste av de prosessene råvarene gikk igjennom fram til ferdig produkt. Fra Jørg Jebsen tok over som disponent i 1970 og utover på 1980-tallet så han i større og større grad behovet for å ta vare på den historien som Berger og Fossekleven fabrikker var en del av, og startet så smått å samle og systematisere arkiv og gjenstandsmateriale. 

Særlig var det da Høie kom inn i bildet på eiersiden på slutten av 1980-tallet, og maskinparken ble modernisert ved at jacquardvevene gikk fra å være mekanisk drevet til drevet av digitale jacquardtopper, at de gamle skissene, patrontegningene og tekstilene fra den eldre tiden ble funnet fram fra kott og lokalenes kriker og kroker. Dette materialet har blitt arkivert, systematisert og etter hvert registrert.

Gjenstandsmateriale fra hjem, forenings- og idrettsliv på Berger har kommet til etter hvert. Alt er ikke ferdig registrert, og det er flere givere til samlingen, selv om det er Jørg Jebsen som har samlet mest.


Berger museum driver samdrift med Fossekleiva kultursenter
 

Berger Museum

Bergerveien 2b, 3075 Berger ( Kart

Telefon 480 92 497
E-post hanne.osterud@vestfoldmuseene.no
Web: bergermuseum.no 

Visit Drammen

  • Adresse: Grønland 57, 3045 Drammen
  • E-post: post@visitdrammen.no
  • Tlf.: 32 23 40 70

I samarbeid med VisitNorway og Ditt norden

Annonsering

Visit Drammen er et destinasjons-byrå i samarbeid med VisitNorway. Vi publiserer artikler og omtaler på en rekke kanaler og mobile apper. For info om innholdsproduksjon og annonsering, kontakt oss på telefon 32 23 40 70 eller e-post

VisitDRAMMEN er nettstedet for alle som gleder seg over byen vår. Vi forteller om det sanselige og vakre. Om de velsmakende måltidene, de beste filmene, utstillingene, de tøffeste konsertene og gripende teaterstykkene, de fornøyelige historiene - og de glade naturopplevelsene.