Fossekleiva kultursenter

Fossekleiva_17

Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder til i gamle «Fossekleven Fabrik», en nedlagt tekstilfabrikk som i 1889 ble bygget og drevet av familien Jebsen, på Berger – midt mellom Svelvik og Sande. Berger er et av landets best bevarte industrisamfunn og er interessant både i regional og nasjonal sammenheng.

I Fossekleiva møtes historie og samtid og utfordrer hverandre. Denne dynamikken styrkes av samarbeidet mellom muséet og kultursenteret.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum vil tilby unike kunst- og kulturopplevelser, og gi forståelsen av historiske sammenhenger og ulike kunstuttrykk. Vi jobber tverrfaglig, og er opptatt ev levende formidling. Hos oss kan du oppleve foredrag, forestillinger, konserter, utstillinger, verksteder og du kan få innsyn i skapende prosesser.

Vi har et spesielt fokus på barn og unge gjennom årlige prosjekter som KunstRom, Fossekleiva for kids og KunstCamp. I tillegg samarbeider vi med skolene gjennom DKS.

Fossekleiva kultursenter og Berger museum har Artist in residence ordning for kunstnere fra inn- og utland. Som gjestekunstner disponerer du gjesteleilighet og arbeidsrom, og samarbeider med oss om egne og felles prosjekter i løpet av oppholdet.

fOSSEKLEIVA.jpg

Programperiodene våre gjennom året ser slik ut:

Januar – februar: ATELIER
Kunstnere innen et bredt spekter av uttrykk (dansere, billedkunstnere, filmkunstnere m.m.) arbeider over kortere og lengre perioder med egne prosjekter i hele huset. I tillegg en rekke aktiviteter og arrangementer knyttet til dette, som miniutstillinger, konserter og visninger. Er du profesjonell kunstner og ønsker arbeidsperiode hos oss, er det bare å ta kontakt.

Mars – april: KUNSTROM
Alle barnehagebarna i Svelvik kommer til Fossekleiva og skaper kunst sammen med profesjonelle kunstnere.  De eldste barna er med og kuraterer utstillingen.

Juni – august: SOMMERUTSTILLING
Utvalgte kunstnere. Ukentlige konserter, artist talks og kunstverksteder for barn (Fossekleiva for kids) og KunstCamp for unge kunstnere mellom 18 og 25 år.

September: STORYBOARD (Berger før/nå)
Historier fra Berger formidles gjennom flere samtidskunstneriske uttrykk, både musikk, tekst, foto, video og dramatiske opptrinn. Vi tar i bruk uteområder såvel som egne saler.

Oktober: FIGUR I FOSSEKLEIVA (FiF)
Internasjonal figurteaterfestival. Festivalen har egen nettside: www.figurifossekleiva.no

November: NOVEMBERPROSJEKTET
Vi belyser et samfunnsaktuelt tema gjennom debatt, utstillinger, foredrag, involvering og opplevelser.

Fossekleiva kultursenter er en del av Kunst og kulturarv i Drammen kommune.


FOSSEKLEIVA KULTURSENTER 

Adresse: Bergerveien 2b, 3075 Berger · Kart 
Tlf. 409 17 860 / 482 25 429
Epost: post@fossekleiva.no 
Nettsted: fossekleiva.no